Mặt Bằng Căn Hộ ICON 56 Bến Vân Đồn

Tags: ,

ICON 56

 

Mặt Bằng Căn Hộ ICON 56 Bến Vân Đồn

 

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn có thiết kế 13 căn hộ/tầng điển hình. Các căn hộ được thiết kế từ 1 Phòng ngủ đến 3 Phòng ngủ. Bên dưới là các thiết kế mẩu của các căn hộ thuộc dự án.

Can ho ICON 56 Ben Van Don 01

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 01

Can ho ICON 56 Ben Van Don 02

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 02

Can ho ICON 56 Ben Van Don 03

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 03

Can ho ICON 56 Ben Van Don 04

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 04

Can ho ICON 56 Ben Van Don 05

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 05

Can ho ICON 56 Ben Van Don 06

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 06

Can ho ICON 56 Ben Van Don 07

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 07

Can ho ICON 56 Ben Van Don 08

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 08

Can ho ICON 56 Ben Van Don 09

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 09

Can ho ICON 56 Ben Van Don 10

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 10

Can ho ICON 56 Ben Van Don 11

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 11

Can ho ICON 56 Ben Van Don 12A

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 12A

Can ho ICON 56 Ben Van Don 12B

Căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn – Căn số 12B

Liên Hệ Hotline Chủ Đầu Tư:

0909.158.3450909.158.345

Email: my.luongtieu@novaland.com.vn

Để Được Tư Vấn Vị Trí Và Ưu Đãi Tốt Nhất

Chuyên Viên: Tiểu My

Print

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Footer menu area. Create your footer menu in Appearance -> Menus