Chương Trình Bán Hàng Căn Hộ Sunrise City

Tags: ,

Phương Thức Thanh Toán Căn Hộ Sunrise City

 

I. Phương Thức Thanh Toán Sunrise City Khu North:

 

to roi a3 central plaza

Mặt Bằng Khu North Căn Hộ Sunrise City

 

 

Phương Thức Thanh Toán Khu North Căn Hộ Sunrise City
Kỳ Thời Hạn Thanh Toán Tỷ Lệ Ghi Chú
01 Ngay Khi Ký Hợp Đồng 15% Bao gồm 50 triệu cọc
02 Ngày 15/03/2014 15%
20 kỳ tiếp theo Từ 15/09/2013 đến 15/11/2015. 25% Mỗi tháng thanh toán 1,25%.
Kỳ 24 15/12/2015 20% của khách hàng và 23,75% vay Ngân Hàng + Phí bảo trì + VAT đợt cuối Giao nhà thô
19 kỳ tiếp theo Hàng tháng từ15/1/2016 đến 15/10/2017 23,75% KH chứng minh thu nhập và nhận nợ 23,75% từ ngân hàng.
Kỳ cuối 1,25%  Giao Sổ Hồng
  Tổng 100%  
Lịch Thanh Toán North Tower – Căn Hộ Sunrise City

 

>>Click Xem Bảng Thanh Toán Chi Tiết Theo Tháng<<

 

 

 

 

II. Phương Thức Thanh Toán Sunrise City Khu Central Tower:

 

Khu Trung Tam can ho sunrise city-3

 Mặt Bằng Khu Central Dự Án Căn Hộ Sunrise City

 

Phương Thức Thanh Toán Tháp W1:

Kỳ Thanh Toán
Thời Hạn Thanh Toán Tỷ Lệ Ghi Chú
01 Ngay Khi Ký Hợp Đồng 35% Bao Gồm 50 triệu tiền cọc
14 kỳ tiếp theo 15 hàng tháng từ 15/11/2013 đến 15/12/2014 16,1%  Mỗi tháng thanh toán 1,15%.
16 30/12/2014 18,9% của khách hàng + 28,75% của NH Giao nhà thô (đủ 98,75%)
25 kỳ tiếp theo Từ 15/01/2015 đến 15/01/2017 28,75%  Khách hàng chứng minh thu nhập và nhận nợ 28,75% còn lại với NH trong 26 tháng. Mỗi tháng thanh toán 1,15%.
Cuối Giao Giấy CNQSHNƠ 1,25% Khách hàng thanh toán cho Ngân hàng và nhận sổ hồng
Tổng 100%  

 

Phương Thức Thanh Toán Tháp W2:

Kỳ Thanh Toán Thời Hạn Thanh Toán Tỷ Lệ Ghi Chú
01 Ngay Khi Ký Hợp Đồng 35% Bao Gồm 50 triệu tiền cọc
17 kỳ tiếp theo 15 hàng tháng từ 15/11/2013 đến 15/03/2015 19,55% Mỗi tháng thanh toán 1,15%
19 30/03/2015 15,45% của khách hàng + 28,75% của NH + Phí quản lý + thuế VAT đợt cuối. Giao nhà thô (đủ 98,75%)
25 kỳ tiếp theo Từ 15/4/2015 đến 15/04/2017 28,75%  Khách hàng chứng minh thu nhập và nhận nợ 28,75% còn lại với NH trong 26 tháng. Mỗi tháng thanh toán 1,15%.
Cuối Giao Giấy CNQSHNƠ 1,25% Khách hàng thanh toán cho Ngân hàng và nhận sổ hồng
Tổng 100%  

 

 

Phương Thức Thanh Toán Tháp W3:
Kỳ Thanh Toán Thời Hạn Thanh Toán Tỷ Lệ Ghi Chú
01 Ngay Khi Ký Hợp Đồng 35% Bao Gồm 50 triệu tiền cọc
20 kỳ tiếp theo 15 hàng tháng từ 15/11/2013 đến 15/06/2015 23% Mỗi tháng thanh toán 1,15%
22 30/06/2015 12% của khách hàng + 28,75% của NH + Phí bảo trì + Thuế đợt cuối Giao nhà thô (đủ 98,75%)
28 kỳ tiếp theo Từ 15/07/2015 đến 15/07/2017 28,75% Khách hàng chứng minh thu nhập và nhận nợ 28,75% còn lại với NH trong 26 tháng. Mỗi tháng thanh toán 1,15%.
Cuối Giao Giấy CNQSHNƠ 1,25% Khách hàng thanh toán cho Ngân hàng và nhận sổ hồng
Tổng 100%  
Liên Hệ Hotline Chủ Đầu Tư
Tiểu My (Ms.)  0909.158.345  -  my.luongtieu@novaland.com.vn

 

 

III.Phương Thức Thanh Toán Sunrise City Khu South:

 

[Sunrise City] Khu South-4

  Mặt Bằng Khu Central Dự Án Căn Hộ Sunrise City

 

Phương Thức Thanh Toán Tháp V2, V3, V5, V6:  giao nhà ngay
Kỳ Thanh Toán Thời Hạn Thanh Toán Tỷ Lệ Ghi Chú
01 Ngay Khi Ký Hợp Đồng 30%  
02 15/08/2013 15% của khách hàng+ 63% của NH  Khách hàng chứng minh thu nhập và nhận nợ 65% còn lại với NH. KH nhận nhà hoàn thiện cơ bản.
42 kỳ tiếp theo Từ 15/9/2013 đến 15/02/2017 63% Mỗi tháng khách hàng thanh toán 1,5% cho Ngân Hàng.
45 Giao Giấy CNQSHNƠ 2%  KH thanh toán cho NH và nhận sổ hồng
Tổng 100%  

 

 

 

Phương Thức Thanh Toán Tháp V1 và V4: giao nhà thô 12/2013 và giao nhà hoàn thiện 06/2014.

Kỳ Thanh Toán Thời Hạn Thanh Toán Tỷ Lệ Ghi Chú
01 Ngay Khi Ký Hợp Đồng 30%  
02 15/12/2013 20% của KH + 48% của NH Khách hàng chứng minh thu nhập và nhận nợ 48% còn lại với NH. KH nhận nhà thô.
32 kỳ tiếp theo Từ 15/01/2014 đến 15/08/2016 48% KH thanh toán 1,5% hàng tháng cho NH
Đợt cuối Giao Giấy CNQSHNƠ 2% KH thanh toán cho NH và nhận sổ hồng
Tổng 100%  
Liên Hệ Hotline Chủ Đầu Tư
Tiểu My (Ms.)  0909.158.345 my.luongtieu@novaland.com.vn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Footer menu area. Create your footer menu in Appearance -> Menus