3 Giai Đoạn Của Dự Án Căn Hộ Sunrise City

3 Giai Đoạn Của Dự Án Căn Hộ Sunrise City  

Căn hộ Sunrise City đang triển khai 3 giai đoạn với quy chuẩn chất lượng cao cấp và được giao nhà khác nhau theo thời gian. Khu South của căn hộ Sunrise City thuộc giai đoạn 1 được giao nhà vào cuối 2013, tuy nhiên, hiện tại cư dân đã bắt đầu vào ở được khá đông. Khu Central thuộc giai đoạn 2 của căn hộ Sunrise City, đang được triển khai thi công đến tầng 6 và dự kiến sẽ hoàn thành và giao nhà vào cuối 2014. Những khách hàng được giao nhà hoàn thiện ở khu Central sẽ nhận nhà hoàn thiện vào giữa 2015. Khu North của căn hộ Sunrise City thuộc giai đoạn 3 với thời hạn giao nhà dự kiến vào cuối năm 2015. Các giai đoạn của căn hộ Sunrise City hiện vẫn giữ đúng tiến độ đề ra, và khu South còn được giao trước tiến độ.

Chính Sách Bán Hàng 3 Khu Căn Hộ Sunrise City

Các giai đoạn của căn hộ Sunrise City được chào bán với giá khác nhau. Giai đoạn 1 được chào bán với giá từ 47 triệu/m2 (bao VAT). Giai đoạn 2 được chào bán với giá 37 triệu/m2 (bao VAT) và giai đoạn 3 được chào bán từ 28 triệu/m2 (bao VAT). Cả 3 giai đoạn đều áp dụng chính sách thanh toán cực kỳ ưu đãi theo 48 đợt, từ nay đến cuối 2017.

Print

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Footer menu area. Create your footer menu in Appearance -> Menus